Forside / Dyrehold

Dyrehold
Medlemmernes dyrehold og forskellige holdninger hertil indbyrdes blandt enklavernes medlemmer giver ofte anledning til diskussion.

Grundejerforeningen opfordrer at man i disse forhold viser hinanden respekt og forståelse i det gode naboskabs ånd, men at de regler og love der er for området overholdes.

 

Hundehold
Bestemmelserne om hunde fremgår
af "Lov om hunde". 

Læs lov om hundehold

Kattehold
Reglerne for kattehold fremgår af
Lov om mark-og vejfred.

Læs Lov om mark- og vejfred 

Kattens Værns hjemmesider indeholder mange gode råd om kattehold og naboskab.

Læs mere på Katens Værn

Andre dyr – høns, kaniner, fugle

På nedenstående link er der nogle gode råd omkring fjerkræhold, der også kan anbefales for øvrige husdyr i denne gruppe:

Hvilke hysdyr må jeg holde

Er min ejendom i by- eller landzone