Forside / Ny belægning

Renovering af belæging

De fleste enklaver er forpligtet til beboerne imellem at vedligeholde asfaltblægningen på deres respektive stikveje. Det er meget normalt,
at der efter ca. 25 år skal pålægges ny asfaltbelægning.

Det kan i mange tilfælde koster op imod kr. 100.000,- at få fornyet
denne belægning. Derfor kan det typisk betale sig, at flere enklaver
går sammen når det er tide at forny asfaltbelægningen.

Grundejerforeningens bestyrelse anbefaler, at man via bestyrelsen kontakter Vejle kommune med henblik på at få tilbud gennem kommunens entreprenør.

Renovering af Højagerstien og Hvesagerstien.
Der er på Grundejerfoerningens foranledning sammen med kommunen blevet foretaget ny besigtigelse af Højager- og Hvesagerstien i december 2019.
Resultatet var en erkendelse fra kommunens side af, at der flere steder var behov for en renovering. Især på den første del af Hvesagerstien fra Fårupvej mod vest, var behovet udtalt.

Selvom der ikke er afsat midler på budgettet i 2020 ville man i forvaltningen forsøge at finde midler til en renovering af de steder, hvor problemerne er størst.