Forside / Snerydning og legepladser

Snerydning
Grundejerforeningen har truffet
aftale med en lokal entrepenør om snerydning i enklaverne.

Der skal ske afmærkning af brostenspartier i enklaverne, således at entrepenøren kan tage hensyn hertil i forbindelse med snerydningen.

Det er kun en grov snerydning, hvilket betyder at man ikke kan undgå at skulle ud med skovlen visse steder.

Snerydningen på Højager, Ringvejen og Hvesager er kommunens ansvar.

 

Bestilling af snerydning
Ved snefald vurderes det fra gang til gang om der er behov for snerydning på baggrund af snemængden.

Det er udelukkende bestyrelsen, der kan bestille snerydning hos entrepenøren. 

Kontakt bestyrelsen

 

Legepladser
Der eksisterer regler for de frit tilgængelige legepladser som er lavet i en del enklaver.

Reglerne for legepladser, hvortil der er offentlig adgang, kan findes på nedenstående link:

---> Regler for legepladser

Erstatningsansvar fællesarealer og snerydning

Enklavernes medlemmerne bør være opmærksomme på at enklavens beboere har et erstatningsansvar i forhold til de legeredskaber, som ejes af enklaven i fællesskab og for snerydning på de stier og veje der støder op til fællesarealerne og som ikke er dækket af den enkelte grundejers egen ansvarsforsikring.

Fælles forsikring
Grundejerforeningen har tegnet en ansvarsforsikring for de dele af grundejerforeningens område, som ejes af fællesskabet. Det betyder, at ansvarsforsikringen dækker skader sket på de dele af vejene, som støder op til fællesarealer, samt skader på alle fællesarealer i grundejerforeningens område. Ansvarssummen er 10 millioner kr.

Grundejerforeningen har ligeledes tegnet en arbejdsskadeforsikring, der dækker visse arbejdsskader ved arbejde på fællesarealet.